Burgers met Afrikaanse roots: een portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen

Publication Date: 
2017
Pages: 
224
Publisher: 
Koning Boudewijn Stichting
Publication Language: 
NL
Abstract: 

Dit onderzoek heeft als opzet een socio-demografisch profiel te schetsen van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen. Deze opdracht kadert in het verlengde van het onderzoek rond Marokkaanse en Turkse Belgen, dat gepubliceerd werd in 2015.

Er wonen ongeveer 110.000 Belgische Congolezen, Rwandezen en Burundezen in ons land. Dat maakt van hen de derde grootste groep personen met een migratieachtergrond van buiten de Europese Unie. Toch lijken deze burgers weinig gekend in onze samenleving en lijken ze afwezig in het publieke debat, ondanks de lange gezamenlijke geschie­denis die België met hen deelt.

Dit onderzoek uit een kwantitatief deel, gebaseerd op een steekproef van 800 personen uit de drie regio’s van ons land, en anderzijds een kwalitatief luik.

Een uniek portret van onze medeburgers van Afrikaanse origine wordt zo geschetst. Bovendien maakt het onderzoek het mogelijk een beter zicht te krijgen op hun attitudes ten aanzien van de Belgische samenleving en hun land van oorsprong. Ook leert het ons de dynamieken en obstakels van hun integratie beter kennen.