Europese Vredesoperaties: waar is de Strategie?

Publication Date: 
01 December 2013
Publisher: 
Clingendael
Publication Language: 
NL
Appearing in: 
Internationale Spectator
Volume: 
67
Issue: 
12
Pages: 
23-27
Abstract: 

Nu de Amerikanen hun blik steeds meer op Azië richten, en dus de kastanjes steeds minder voor de Europeanen uit het vuur zullen halen, staat Europa voor de vraag welke rol het wil en kan spelen op het gebied van vrede en veiligheid. Het gaat daarbij zowel om de niveaus van handelen als om geografische prioriteiten.