De impact van de COVID-19 pandemie op het EU-asielbeleid

Book Title: 
Post Viraal naar een Nieuw Normaal: VUB-stemmen over de impact van Corona op onze samenleving
Author(s): 
Editor(s): 
Publication Year: 
2020
Publication Place: 
Brussels
Publisher: 
VUB Press
ISBN: 
978 90 5718 989 0
Pages: 
13-18
Abstract: 

De manier waarop EU-lidstaten asielzoekers opvangen en behandelen, loopt al langer uiteen. Tijdens de COVID-19-pandemie zijn die verschillen enkel maar toegenomen. Zo kondigde Hongarije een toegangsstop voor migranten aan, terwijl Portugal hun tijdelijk volwaardige burgerschapsrechten toekende. Die discrepantie vormt een bedreiging voor het gemeenschappelijk Europees asielbeleid, dat al twintig jaar een EU-doelstelling is. De EU en haar lidstaten hebben politieke wil nodig om te voorkomen dat het systeem faalt en om het asielrecht in de hele Europese Unie te behouden.