De Benelux: Tijd voor een Wedergeboorte?

Publisher: 
Intersentia
Pages: 
279
ISBN: 
90-5095-633-5
ISBN13: 
9789050956338
Publication Year: 
2006
Publication Language: 
NL
Abstract: 

Na zes decennia onderlinge samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg lijkt het wel alsof er sleet is gekomen op de Benelux-formule. Ooit een voorloper van het Europese integratieproject, lijkt de Benelux nu door Europa ingehaald te zijn. De organisatie is nog nauwelijks bekend bij het grote publiek en de soms moeizame verhoudingen tussen Belgische en Nederlandse bewindslieden versterken de indruk dat er vaak niet meer dan lippendienst wordt bewezen aan een gemeenschappelijk optreden naar buiten toe.

De Benelux: tijd voor een wedergeboorte bekijkt de institutionele structuur van de Benelux en de activiteiten die de organisatie de jongste jaren ontplooide met een kritische blik. Op 1 november 2010 loopt immers het huidige Benelux-Verdrag af, en de partnerlanden zijn het erover eens dat dit de uitgelezen gelegenheid is om de structuren en taken van de organisatie te herdenken. Het boek, dat voortbouwt op een beleidsondersteunend onderzoek dat de auteurs voor de Vlaamse Regering verrichtten, wil het debat hierover aanzwengelen en een ruimer publiek bij dit denkproces betrekken. Dit werk bevat derhalve niet alleen een actuele analyse van de organisatie en haar activiteiten maar bovendien een continue prospectieve reflectie over de onzekere toekomst van de Benelux.