De Opmars van de Regio's

Author(s): 
Publication Place: 
Brugge
Publisher: 
Die Keure
Pages: 
160
ISBN: 
9789048618392
Publication Year: 
2014
Publication Language: 
NL
Abstract: 

De meeste staten zijn ofwel te klein ofwel te groot om optimaal te reageren op de krachten van globalisering. Vandaar dat ze regio’s bouwen binnen, boven en tussen individuele staten. Zo wordt het oude idee van de natiestaat als unieke bestuurlijke omkadering geleidelijk aan vervangen door meerlagig bestuur waarbij de staat slechts één van die lagen is. De overige lagen zijn regio’s. Regio’s zijn er om staten te helpen beter te besturen, maar soms willen regio’s zelf een staat worden... Dit boek ontrafelt het mechanisme achter regiovorming hoe en waarom ontstaan regio’s hoe gaan staten en regio’s met elkaar om hoe verandert de opmars van de regio’s de wereldordeZo krijgt u als lezer een kader om beter te begrijpen hoe in Europa de integratie tussen de lidstaten en de devolutie binnen de Europese lidstaten hand in hand gaan.