Een gemeenschappelijke toekomst voor de Zeeuws-Vlaamse grensregio

Publication Date: 
2014
Pages: 
88
Publication Language: 
NL
Abstract: 

Overal in Europa bloeien de grensoverschrijdende samenwerkingen en ontstaan grensoverschrijdende regio’s. Dit is mede te danken aan de EU die vanaf de jaren tachtig het nodige reglementaire en budgettaire kader heeft gecreëerd om lokale autoriteiten van aanpalende landen het makkelijker te maken om over de grenzen heen samen te werken. Maar elke grensregio is uniek en heeft andere noden en mogelijkheden. Zo ook de Zeeuws-Vlaamse grensregio die bestaat uit enerzijds de drie Nederlandse gemeenten die samen Zeeuws-Vlaanderen vormen, en anderzijds de 25 Belgische gemeenten die dicht bij het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen liggen.