Enkele slotbeschouwingen over de samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten

Author(s): 
Publication Date: 
2004
Pages: 
44-45
Collection: 
UNU-CRIS conference publication
Publication Place: 
Antwerp
Publisher: 
Centrum voor de studie van de Vlaamse buitenlandse betrekkingen
Publication Language: 
NL