Machismo onder druk - gewapend geweld in Latijns-Amerika?

Book Title: 
Verslagen van het Centrum voor Genderstudies
Author(s): 
Publication Year: 
2012
Publication Place: 
Farnham, Surrey
Publisher: 
UGent
ISBN: 
9789038216034
Pages: 
40
Abstract: 

In deze bijdrage plaats ik het Latijns-Amerikaanse vuurwapengeweld in een breder kader en werk ik aan het einde een analyse uit van de toename van het geweld en het verband met machismo. De Spaanstaligheid van die term hoeft niet te impliceren dat machismo alleen in Latijns-Amerika en Spanje de gedragspatronen van mannen en vrouwen invult, of dat het daar een nieuw gegeven is. Ik licht in deze bijdrage sociale en economische factoren toe die het gevestigde machismo onder druk zetten en het transformeren tot één ingrediënt in een dodelijke maatschappelijke cocktail.

Keywords: 
Social Sciences ; homicides ; masculinity ; machismo ; criminal violence