Persbericht: UGent en VUB zetten samen schouders onder Universiteit van de Verenigde Naties

14 October 2016

Persbericht Universiteit Gent – 4 oktober 2016

UGent en VUB zetten samen schouders onder Universiteit van de Verenigde Naties

De UGent en de VUB gaan de komende jaren samen investeren in de universiteit van de Verenigde Naties in Brugge. Hierdoor blijft de enige campus van de United Nations University in Vlaanderen open.  Beide universiteiten zijn erg blij dat ze daarmee een sterke onderzoeksgroep bij de VN hebben.

De jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid voor de VN-campus vermindert vanaf 2017 met één derde en valt terug naar 660 000 euro. Door die besparing zou het voortbestaan van de campus in het gedrang komen.

Aan alle Vlaamse universiteiten werd gevraagd om samenwerkingsverbanden met de VN-universiteit te onderzoeken. De besparing van de Vlaamse overheid zou op die manier gecompenseerd kunnen worden. Uiteindelijk werd het gezamenlijk voorstel van de UGent en de VUB geaccepteerd. Het voorstel van beide universiteiten kwam er na gesprekken tussen de rectoren van beide instellingen en professoren binnen verschillende faculteiten van de UGent en de VUB.

Rector van de UGent Anne De Paepe:  “De alliantie tussen de UGent en de VUB wérkt, dat is wel duidelijk. De gerenommeerde “Times Higher Education” pikte vorig weekend nog het nieuws over onze gezamenlijke Engelstalige bacheloropleiding “social sciences” op. Nu kiest ook de United Nations University ervoor om met ons in zee te gaan. Als erkenning van de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek kan dat wel tellen!”

Beide universiteiten gaan een bijdrage leveren aan het onderzoek dat wordt gevoerd op  de VN-campus in Brugge. In Brugge wordt geen regulier onderwijs aangeboden, maar onderzoek gedaan naar regionale integratie en samenwerking. UGent vaardigt 2 extra professoren en twee doctoraatstudenten per jaar af. Daarbij komt een jaarlijkse subsidie van 60 000 euro voor administratieve ondersteuning. De VUB levert een jaarlijkse subsidie van 120 000 euro voor onderzoek.

Rector van de VUB Caroline Pauwels:We zijn heel blij met deze samenwerking. Het is ons doel steeds meer van dit soort internationale gerichte partnerships te vinden. De Verenigde Naties is bovendien een organisatie waarmee we een droom delen: kennis delen, toegankelijkheid onderwijs, democratisering, een betere wereld.”

Door dit project zullen de UGent en de VUB bij een internationaal gereputeerde organisatie over een sterke onderzoeksgroep beschikken. De locatie van de campus in Brugge blijft dezelfde. De samenwerking wordt ook ondersteund door de provincie West- Vlaanderen.

Prof. Luk Van Langenhove, directeur UNU-CRIS- campus Brugge: “De samenwerking met de UGent en VUB zal UNU-CRIS toelaten zijn onderzoeksagenda verder uit te bouwen en haar aanwezigheid in Vlaanderen te versterken”

Universiteit van de Verenigde Naties

The United Nations University, een agentschap van de Verenigde Naties, met hoofdkantoor in Tokio omvat 17 Universitaire campussen. Die campussen liggen verspreid over vier continenten in de wereld. Eén campus ligt in Vlaanderen, meer bepaald in Brugge. De afdeling in Brugge, UNU-CRIS, legt de focus op de verschillende aspecten van regionale integratiestudies en hun belang voor globale ‘governance’.

Info

UGent persdienst
T 09 264 28 76
M 0472 96 82 81

VUB
Sicco Wittermans
T 02 629 21 37

VN-campus Brugge
Prof. dr. Luk Van Langenhove (Directeur van UNU-CRIS Brugge van 2001 tot 2016)
M 0473 98 19 56
lvanlangenhove@cris.unu.edu