Globalization Indicators: Ways Forward

Book Title: 
Macroeconomics and Beyond. Essays in honour of Wim Meeusen
Publication Year: 
2011
Publication Place: 
Antwerp
Publisher: 
Garant
ISBN: 
978-9044128550
Pages: 
159-174
Abstract: 

De macro-economische wetenschap – en tot op zekere hoogte de hele economische wetenschap – is in een staat van beroering. Economen worden in het defensief gedrongen door kritiek vanuit brede lagen van de maatschappij. Velen zijn van oordeel dat macro-economen niet over de kennis beschikken om de complexe werking van de moderne economieën te doorgronden. Daarenboven zijn economen het blijvend oneens over welk beleid moet worden gevoerd. Het lijdt geen twijfel dat die kritiek veel waarheid bevat, en economen erkennen zelf dat het tijd is voor verandering. Maar het zou niettemin dwaas zijn om alle (macro-)economisch onderzoek af te doen als nutteloos en futiel. Economen hebben wel degelijk interessante dingen te zeggen over de wereld waarin we leven. Macroeconomics and Beyond is geschreven om eer te betuigen aan macro-econoom Wim Meeusen, ter gelegenheid van zijn emeritaat aan de Universiteit Antwerpen. Het bevat een verzameling van twintig essays die tekenend zijn voor de grote variëteit aan benaderingen en thema’s bestudeerd door moderne economen. Het boek bestaat uit zes delen: macro-economische theorie; macro-econometrische analyse; internationale economie en Europese integratie; migratie en ontwikkeling; economisch gedrag; en methodologie. Sommige essays bevatten kritische reflecties over de huidige toestand van de macro-economische wetenschap; in andere bijdragen worden economische modellen en technieken toegepast om inzicht te krijgen in specifieke macro-economische problemen; en er zijn ook een aantal papers die voorbij de grens van de macro-economie gaan. De auteurs – een mengeling van gevestigde en jonge onderzoekers – komen uit een brede waaier van Europese en niet-Europese landen.