Langs de vuurlijn. De Verenigde Naties en gewapende conflicten

Publication Place: 
Leuven
Publisher: 
Acco
Pages: 
264
ISBN: 
9789033482038
Publication Year: 
2010
Translated Title: 
In the line of Fire. The United Nations and Armed Conflicts
Publication Language: 
NL
Abstract: 

Dit verzamelwerk wenst een bijdrage te leveren aan het debat over gewapende conflicten en de specifi eke rol die de Verenigde Naties spelen bij het oplossen van deze confl icten. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn het hoofdzakelijk interne conflicten zoals in Darfoer of OostCongo die op sporadische aandacht van de internationale gemeenschap kunnen rekenen. Ondanks het feit dat de Verenigde Naties nog nooit zo veel blauwhelmen uitgestuurd hebben, lijken ze niet in staat om deze conflicten een halt toe te roepen. De internationale gemeenschap lijkt ook zeer selectief in haar ingrijpen. OostTimor en Kosovo kregen voldoende aandacht, maar de conflicten in de Nigerdelta of Colombia blijven onderbelicht. Het boek laat je kennismaken met 11 conflicten over de ganse wereld. Bijdragen zijn geschreven door Belgische en Nederlandse specialisten met langdurige terreinervaring. Naast door academici zijn de bijdragen ook geschreven door mensen uit de journalistiek, het middenveld en internationale organisaties. Dit boek richt zich tot iedereen die zich vragen stelt bij de talloze conflicten in de wereld en hoe de internationale gemeenschap, in het bijzonder de Verenigde Naties, daarop reageert.