Natiestaat maakt Plaats voor Opmars van de Regio's

Author(s): 
Publication Date: 
10 July 2014
Publisher: 
Die Keure
Publication Place: 
Brugge
Publication Language: 
NL
Appearing in: 
Blog Die Keure
Pages: 
Online page
Abstract: 

Zoals alle Belgen hebt u de afgelopen decennia kunnen meemaken hoe ons land grondig is gewijzigd. Op school leerden we nog over onze negen provincies. Vandaag zijn het er tien. En toch is het grondgebied niet uitgebreid. Ooit werd België bestuurd door één regering bestaande uit nationaal georganiseerde partijen. Nu zijn er in dit land zes regeringen en zijn alle klassieke partijen ontdubbeld in een Vlaamse en Franstalige partij. Ooit had België zelfs een eigen munt. Nu behoren we tot die merkwaardige groep van landen zonder nationale munt. En wanneer de federale regering haar begroting opstelt, dient die aan ‘Europa’ ter goedkeuring te worden voorgelegd. Maar er is ondertussen nog altijd één Belgische voetbalploeg en één nationale voetbalcompetitie. Ook de Belgische landschappen en ruimtelijke ordening zijn zeer herkenbaar. U hoeft maar even de grens over te steken om u dat te realiseren. U komt pardoes in een andere wereld terecht. Toch lijkt leven in België soms op leven in drie landen tegelijkertijd: Vlaanderen (of Wallonië), België en Europa. Dat ziet u bijvoorbeeld aan de bevlagging bij feestdagen. Alsof we een drievoudige nationaliteit hebben.