Sdg’s: Wie wil er nog wat oude wijn in een nieuwe zak? Waarom de duurzame ontwikkelingsdoelen de wereld niet zullen redden

12 February 2020

De Sustainable Development Goals (sdg’s) bestaan bijna 5 jaar. We hebben dus nog 10 jaar te gaan om de 17 algemene doelstellingen en 169 subdoelstellingen te bereiken. Tijd voor een evaluatie en een blik vooruit.

Ter voorbereiding van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in september 2020, starten de regionale groepen van de VN een reeks bijeenkomsten. De Afrikaanse groep landen komen eind februari samen in Zimbabwe. De UNECE regio, waartoe ook Europa behoort, buigt zich eind maart over de toekomst van de sdg’s in Genève.

Niet alleen overheden, maar ook ngo’s en bedrijven investeren veel tijd en energie in het sdg-verhaal. Jan Orbie wijst echter op een aantal fundamentele problemen. De sdg’s bevatten geen structurele hervormingen en dragen volgens hen zelfs bij tot de legitimering van de huidige wereldorde, zoals blijkt uit de rol die toegekend wordt aan (vrij)handel.

Link volledig artikel: MO*