Vlaanderen en de Benelux: Elementen voor een toekomstvisie

Pages: 
31
Item Reference: 
O-2006/24
Collection: 
UNU-CRIS Occasional Papers
Publication Date: 
2006
Publication Place: 
Bruges
Publication Language: 
NL
Publisher: 
UNU-CRIS
Working Paper Type: 
Abstract: 

Deze tekst presenteert een samenvatting van een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van de Verenigde Naties (UNU-CRIS; Brugge) en het Instituut voor Internationaal Recht van de KUL. Het onderzoek liep van 1 januari 2005 tot 31 juli 2006 en heeft geresulteerd in een omstandig rapport dat begin 2007 in boekvorm zal verschijnen onder de titel: De Benelux: tijd voor een wedergeboorte? In afwachting van die publicatie hebben de onderzoekers geopteerd om de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen alvast openbaar te maken in de hoop daarmee het debat over de toekomst van de Benelux aan te zwengelen.